ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ” 8 – 10 OΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015. ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τις τελευταίες δεκαετίες η ενασχόληση με την αρχαιολογία και ιστορία της Ελλάδας κατά τη ρωμαϊκή περίοδο σημειώνει σημαντική άνθιση που αντανακλάται στην συχνότητα και πυκνότητα νέων ερευνών, ανακαλύψεων, συνθετικών έργων και ειδικών μελετών. Η τάση αυτή υποδηλώνει ότι η μελέτη του ρωμαϊκού παρελθόντος αρχίζει πλέον να γίνεται αντιληπτή ως ισότιμο πεδίο έρευνας και γνωστικό αντικείμενο εφάμιλλο με εκείνα που εστιάζουν σε άλλες περιόδους της ελληνικής αρχαιότητας.

Το Ρωμαϊκό Σεμινάριο, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού

Ιδρύματος Ερευνών, διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο «Νεότερα από την Ελλάδα της Ρωμαϊκής εποχής», το οποίο εστιάζει στην αρχαιολογία της περιόδου από τα χρόνια του Αυγούστου μέχρι τον 4ο αι. μ.Χ. στις ρωμαϊκές επαρχίες του ελλαδικού χώρου. Σκοπός είναι στο συνέδριο να παρουσιαστούν σημαντικές πρόσφατες ανακαλύψεις και νέες θεωρητικές προσεγγίσεις, καθώς και να συζητηθούν οι προοπτικές εξέλιξης της ρωμαϊκής αρχαιολογίας στον ελλαδικό χώρο.

Οι συνθετικές παρουσιάσεις και ερμηνευτικές προσεγγίσεις των δεδομένων θα πρέπει να

αναφέρονται στα πολιτισμικά, ιστορικά και αρχαιολογικά συμφραζόμενα, όπως:

Αρχαιολογία των πόλεων και της υπαίθρου

 Αρχιτεκτονική και αρχαιολογία κτιρίων

 Αναπαραστατικές τέχνες και πολιτισμός της εικόνας

 Οικονομία και εμπόριο

 Ιερά, λατρευτική δραστηριότητα και έθιμα ταφής

 Η διαχείριση και ανάδειξη των μνημείων της ρωμαϊκής εποχής σήμερα

Οι ανακοινώσεις θα είναι διάρκειας 20’ και θα ακολουθούνται από δεκάλεπτο ερωτήσεων και συζήτησης. Οι γλώσσες του Συνεδρίου είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s