Στόχοι και Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου

Τις τελευταίες δεκαετίες η ενασχόληση με την αρχαιολογία και ιστορία της Ελλάδας κατά τη ρωμαϊκή περίοδο σημειώνει σημαντική άνθιση που αντανακλάται στην συχνότητα και πυκνότητα νέων ερευνών, ανακαλύψεων, συνθετικών έργων και ειδικών μελετών. Η τάση αυτή υποδηλώνει ότι η μελέτη του ρωμαϊκού παρελθόντος αρχίζει πλέον να γίνεται αντιληπτή ως ισότιμο πεδίο έρευνας και γνωστικό αντικείμενο εφάμιλλο με εκείνα που εστιάζουν σε άλλες περιόδους της ελληνικής αρχαιότητας.

Το Ρωμαϊκό Σεμινάριο, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού

Ιδρύματος Ερευνών, διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο «Νεότερα από την Ελλάδα της Ρωμαϊκής εποχής», το οποίο εστιάζει στην αρχαιολογία της περιόδου από τα χρόνια του Αυγούστου μέχρι τον 4ο αι. μ.Χ. στις ρωμαϊκές επαρχίες του ελλαδικού χώρου. Σκοπός είναι στο συνέδριο να παρουσιαστούν σημαντικές πρόσφατες ανακαλύψεις και νέες θεωρητικές προσεγγίσεις, καθώς και να συζητηθούν οι προοπτικές εξέλιξης της ρωμαϊκής αρχαιολογίας στον ελλαδικό χώρο.

Οι συνθετικές παρουσιάσεις και ερμηνευτικές προσεγγίσεις των δεδομένων θα πρέπει να

αναφέρονται στα πολιτισμικά, ιστορικά και αρχαιολογικά συμφραζόμενα, όπως:

Αρχαιολογία των πόλεων και της υπαίθρου

 Αρχιτεκτονική και αρχαιολογία κτιρίων

 Αναπαραστατικές τέχνες και πολιτισμός της εικόνας

 Οικονομία και εμπόριο

 Ιερά, λατρευτική δραστηριότητα και έθιμα ταφής

 Η διαχείριση και ανάδειξη των μνημείων της ρωμαϊκής εποχής σήμερα

Οι ανακοινώσεις θα είναι διάρκειας 20’ και θα ακολουθούνται από δεκάλεπτο ερωτήσεων και συζήτησης. Οι γλώσσες του Συνεδρίου είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά

Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή Francesco Camia (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών), Valentina Di Napoli (Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα), Σταύρος Βλίζος (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Δημήτρης Γρηγορόπουλος (Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο), Βασίλης Ευαγγελίδης (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων).

Πρόγραμμα

ΡΩΜΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ & ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΙΕ)
ROMAN SEMINAR & INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH (NHRF)
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ»
Αθήνα, 8‐10 Οκτωβρίου 2015, ΕΙΕ, Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας»
INTERNATIONAL CONFERENCE “WHAT’S NEW IN ROMAN GREECE”
Athens, 8‐10 October 2015, NHRF, Amphitheatre «Leonidas Zervas»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | PROGRAMME

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 | Thursday 8 October 2015
09:00‐09:30 Χαιρετισμοί | Welcome

A΄ συνεδρία: Αστικά κέντρα και ενδοχώρες | Session 1: Urban centres and their hinterlands

Προεδρείο: | Chair: Π. Βαλαβάνης, Γ. Λώλος

09:30‐10:00 D. Gilman Romano: Pirates, Slaves and Colonies in the Roman Peloponnesos.

10:00‐10:30 C. Trainor, E. Tzavella, M. Maher, D. Grigoropoulos: Roman Sikyon: Aspects of Urban Organization, Settlement and Economy.

10:30‐11:00 E. Le Quere: Was Delos really adelos? A Reappraisal of the Delian Solitude in Roman Imperial Times.

11:00‐11:30 Διάλειμμα | Coffee break

11:30‐12:00 Θ. Στεφανίδου‐Τιβερίου: Πολεοδομικά της ρωμαϊκής Θεσσαλονίκης: ερωτήματα και προτάσεις.

12:00‐12:30 Ε. Παυλίδης, Θ. Κύρκου: Η υδροδότηση της Νικόπολης: Παρατηρήσεις για το
σύστημα διανομής ύδατος εντός της πόλης.

12:30‐13:00 Γ. Ζάχος: Οπούντας: ένα κέντρο‐μαγνήτης. Οι μεταβολές του συστήματος
κατοίκησης στην Οπούντια Λοκρίδα των Ρωμαϊκών χρόνων.
13:00‐15:00 Μεσημβρινό διάλειμμα | Lunch break

B΄ συνεδρία: Περιφερειακές μελέτες | Session 2: Regional studies

Προεδρείο: | Chair: E. Greco

15:00‐15:30 Ε. Farinetti: Roman landscapes of Greece. Issues on Archaeological Visibility and Inter‐Regional Variability.

15:30‐16:00 N. Coutsinas: A Living Countryside: Changes in the Rural Occupation of Eastern Crete from the Hellenistic to the Late Roman Period.

16:00‐16:30 Γ. Γρηγορακάκης: Από τη σταθερότητα στην αγωνία: Η Κυνουρία στους
ρωμαϊκούς χρόνους.

16:30‐17:00 Α. Μαλτέζου, Λ. Σουχλέρης, Μ. Τσούλη: Η κοιλάδα του Ευρώτα. Αγροτικές
εγκαταστάσεις και αρχαίο οδικό δίκτυο στους Ρωμαϊκούς χρόνους.

17:00‐17:30 A. Kωνσταντάκη: Παράλιες οικιστικές θέσεις στην περιφέρεια της Νικόπολης.

17:30‐18:00 Διάλειμμα | Coffee break

Γ΄ συνεδρία: Οικονομία και ανταλλαγές | Session 3: Economy and Exchange

Προεδρείο: | Chair: Π. Τσέλεκας

18:00‐18:30 Chr. Hinker: Aigeira, Peloponnesus –A Settlement between the Centers. Views on Economy and Trade based upon Selected Pottery.

18:30‐19:00 Ch. Papageorgiadou, E. Papaeuthemiou: Hadrian’s coinage in the Greek provinces.

19:00‐19:30  Α. Ριζάκης: Η αγροικία ως οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό φαινόμενο: παράδοση και νεωτερισμoί στον ελληνικό χώρο

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015 | Friday 9 October 2015

Δ΄ συνεδρία: Αρχιτεκτονική και Αρχαιολογία κτηρίων | Session 4: Architecture & the Archaeology of Buildings

Προεδρείο: | Chair: Μ. Ζαρμακούπη – Χ. Κανελλόπουλος

09:30‐10:00 M. Bruno, M. Vitti: The Tradition of sectilia pavimenta at Athens during the Imperial Age.

10:00‐10:30 A. Caruso: Lecturing in Athens. Investigation on the Topography of the Second Sophistic: An Overview.

10:30‐11:00 Σ. Φριτζίλας: Θέματα της μνημειακής τοπογραφίας της Μεγάλης Πόλεως κατά
την Ρωμαιοκρατία.

11:00‐11:30 Διάλειμμα | Coffee break

11:30‐12:00 Σ.Ε. Κατάκης, Π. Φωτιάδη: Νέες έρευνες στον αρχαιολογικό χώρο του λεγομένου «Ρωμαϊκού Βαλανείου» στην Ραφήνα: Ιδιωτικός ή δημόσιος χώρος;

12:00‐12:30 T. Theurillat, G. Ackermann: From Classical loutron to Roman thermae: The Romanisation of Baths at Eretria.

12:30‐13:00 Γ. Κουρτζέλλης: Η αρχιτεκτονική του αρχαίου Θεάτρου Μυτιλήνης. Παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων της μελέτης.

13:00‐15:00 Μεσημβρινό διάλειμμα | Lunch break

E΄ συνεδρία: Ιερά, λατρείες και έθιμα ταφής | Session 5: Sanctuaries, Cult and Mortuary Practices

Προεδρείο: | Chair: N. Bookidis, K. Sporn

15:00‐15:30 F. Lozano Gómez: A Provincial Priest for the Province of Achaia? A
Reconsideration and an Up‐date Based on Several Recently Found Inscriptions

15:30‐16:00 Ν. Σαραγά: Αναθηματικό ανάγλυφο με παράσταση Παλμυριακής θεϊκής Τριάδας από την ανασκαφή για την ανέγερση του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως.

16:00‐16:30 Ι. Τριάντη, Γ. Σμύρης: Άκτιο. Ο ρωμαϊκός ναός του Ακτίου Απόλλωνα.

16:30‐17:00 F. Camia, A. Corcella, M.C. Monaco: Hadrian, the Olympieion and the foreign cities.

17:00‐17:30 Διάλειμμα | Coffee break

17:30‐18:00 Α. Αηδόνης, Β. Λάμπρου, Ο. Πάλλη: Επώνυμοι και ανώνυμοι: έθιμα ταφής στη
ρωμαϊκή Θεσπρωτία.

18:00‐18:30 B. Χριστοπούλου, Ν. Δημάκης: Μνημειακός τάφος στο Ψαλίδι της πόλης Κω και ρωμαϊκά έθιμα ταφής.

18:30‐19:00 Ε. Τρακασοπούλου, Σπ. Βασιλείου, A. Παντή: Ταφικά έθιμα στο ανατολικό
νεκροταφείο της ρωμαϊκής Θεσσαλονίκης: ΔΕΘ, Βόρεια Πύλη.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015 | Saturday 10 October 2015

ΣΤ΄ συνεδρία: Πολιτισμός της εικόνας | Session 6: Visual Culture

Προεδρείο: | Chair: Π. Καραναστάση, Ε. Βλαχογιάννη

09:00‐09:30 E. Kountouri, N. Petrochilos, S. Zoumbaki: Sulla’s Tropaion in Boeotian
Orchomenos: The Monument and its Inscription.

09:30‐10:00 S. Dillon: Portrait Statuary in Roman Athens: Reconsidering material from the Athenian Agora.

10:00‐10:30 C. de Grazia Vanderpool: Julius Caesar and Divus Iulius in Corinth: Man, Memory and Cult.

10:30‐11:00 Π. Θέμελης, Κ. Σιδηρόπουλος: Η Μεσσήνη της ρωμαιοκρατίας και η ανακύκλωση του παρελθόντος.

11:00‐11:30 Διάλειμμα | Coffee break

11:30‐12:00 Δ. Σούρλας: Ο διάκοσμος της βιβλιοθήκης του Αδριανού: τα γλυπτά.

12:00‐12:30 Φ. Κοκκίνη: Θέματα καθημερινής ζωής στα μωσαϊκά δάπεδα των τρικλινίων
οικιών και επαύλεων του ελλαδικού χώρου κατά τους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους.

12:30‐13:00 S. Vucetic: Greek Sex and the Roman Empire. Consuming Lamps with Sexual Imagery in the Changing Social Landscape.

13:00‐15:30 Μεσημβρινό διάλειμμα|Lunch break

Z΄ συνεδρία: Το ρωμαϊκό παρελθόν σήμερα | Session 7: Τhe Roman Past in the Present

Προεδρείο: | Chair: Δ. Πλάντζος

15:30 – 16:00 K. Zάχος: Το Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολης. Η διαχείριση και ανάδειξη ενός εκτεταμένου ερειπιώνα της αυτοκρατορικής και πρωτοβυζαντινής εποχής στην Ελλάδα.

16:00 – 16:30 Δ. Ρουμπιέν: Το πρόβλημα της ανάδειξης των ρωμαϊκών μνη-μείων της Πάτρας μέσα στο σύγχρονο πολεοδομικό ιστό.

16:30 – 17:00 Α. Ψάλτη, Ε. Σπηλιωτοπούλου, Σ. Ροπακά: Η ανάδειξη των μνημείων της ρωμαϊκής περιόδου στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών.

17:00 – 17:30 Π. Μπάρκα: Η ρωμαϊκή Νικόπολη μέσα από την ιστορία κόμικς «Στην πόλη της νίκης». Μια εναλλακτική – ελκυστική προσέγ-γιση.

17:30 – 18:30 Διάλειμμα και παρουσίαση αφισών | Coffee break & poster session

183:0 – 19:30 S.E. Alcock: Graecia Capta Unfettered

Σύνοψη συνεδρίου | Conference wrap-up and closing address

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ” 8 – 10 OΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015. ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τις τελευταίες δεκαετίες η ενασχόληση με την αρχαιολογία και ιστορία της Ελλάδας κατά τη ρωμαϊκή περίοδο σημειώνει σημαντική άνθιση που αντανακλάται στην συχνότητα και πυκνότητα νέων ερευνών, ανακαλύψεων, συνθετικών έργων και ειδικών μελετών. Η τάση αυτή υποδηλώνει ότι η μελέτη του ρωμαϊκού παρελθόντος αρχίζει πλέον να γίνεται αντιληπτή ως ισότιμο πεδίο έρευνας και γνωστικό αντικείμενο εφάμιλλο με εκείνα που εστιάζουν σε άλλες περιόδους της ελληνικής αρχαιότητας.

Το Ρωμαϊκό Σεμινάριο, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού

Ιδρύματος Ερευνών, διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο «Νεότερα από την Ελλάδα της Ρωμαϊκής εποχής», το οποίο εστιάζει στην αρχαιολογία της περιόδου από τα χρόνια του Αυγούστου μέχρι τον 4ο αι. μ.Χ. στις ρωμαϊκές επαρχίες του ελλαδικού χώρου. Σκοπός είναι στο συνέδριο να παρουσιαστούν σημαντικές πρόσφατες ανακαλύψεις και νέες θεωρητικές προσεγγίσεις, καθώς και να συζητηθούν οι προοπτικές εξέλιξης της ρωμαϊκής αρχαιολογίας στον ελλαδικό χώρο.

Οι συνθετικές παρουσιάσεις και ερμηνευτικές προσεγγίσεις των δεδομένων θα πρέπει να

αναφέρονται στα πολιτισμικά, ιστορικά και αρχαιολογικά συμφραζόμενα, όπως:

Αρχαιολογία των πόλεων και της υπαίθρου

 Αρχιτεκτονική και αρχαιολογία κτιρίων

 Αναπαραστατικές τέχνες και πολιτισμός της εικόνας

 Οικονομία και εμπόριο

 Ιερά, λατρευτική δραστηριότητα και έθιμα ταφής

 Η διαχείριση και ανάδειξη των μνημείων της ρωμαϊκής εποχής σήμερα

Οι ανακοινώσεις θα είναι διάρκειας 20’ και θα ακολουθούνται από δεκάλεπτο ερωτήσεων και συζήτησης. Οι γλώσσες του Συνεδρίου είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά